Móc điện thoại củ lạc đá Miến Điện cao cấp S519

moc dt cu lac s519 2 Móc điện thoại củ lạc đá Miến Điện cao cấp S519

+ Chất liệu và hoàn thiện: 1 củ lạc đá Miến Điện (Vân Nam, Miến Điện).
+ Kích thước (dài): 8cm
+ Khối lượng: 4g
+ Ý nghĩa: biểu tượng của sức khỏe và bình an, học hành thi đậu, tốt cho người đi học.
+ Cách sử dụng: móc điện thoại, móc khóa xe.
+ Giá: 85.000 vnd

Cùng nội dung:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>